Kastrace hřebce uzavřenou metodou

Kastrace hřebec UM 1
Kastrace hřebec UM 2
Kastrace hřebec UM 3
Kastrace hřebec UM 4
Kastrace hřebec UM 5
Kastrace hřebec UM 7

Kastrace hřebce patří mezi nejčastější chirurgické zákroky prováděné u koní. I když se jedná o poměrně rychlý a technicky nenáročný zákrok, může být spojen s řadou komplikací, z nichž bezesporu nejzávažnější a život ohrožující je výhřez střev. Uzavřená metoda je považována za nejbezpečnější metodu kastrace. Sutura kastračních ran zabraňuje výhřezu střev a vnitřních orgánů, omezuje postkastrační krvácení a urychluje hojení. Nevýhodou uzavřené kastrace je prodloužení zákroku, úkon je materiálově náročnější a je spojen s vyššími náklady. Majitelé však oceňují rychlejší hojení a tím i rychlejší návrat koně do plné zátěže.

Copyright © 2013 MVDr. Zuzana Plundrová, všechny texty a obrázky jsou osobním vlastnictvím a nemohou být kopírovány a dále publikovány bez našeho souhlasu.