Komplikované poranění metatarzu

Poraneni metatarzu 1 Poraneni metatarzu 2 Poraneni metatarzu 3 Poraneni metatarzu 4 Poraneni metatarzu 7 Poraneni metatarzu 8
Poraneni metatarzu 9
Poraneni metatarzu 10

klisna
velkopolský kůň
5 let
poranění metatarsu se značnou ztrátou tkáně
zahojeno cca za 5 měsíců bez následků

Rány u koní se řadí k nejčastějším zdravotním problémům. Způsob ošetření záleží na mnoha okolnostech, zejména na rozsahu a lokalizaci poranění.

Ošklivě vypadající rozsáhlé rány na příznivých místech těla (krk, trup, plece, stehna) se mohou zahojit zcela bez problémů a s velmi dobrým kosmetickým výsledkem. Naproti tomu i nenápadná poranění na distálních částech končetin (od karpu a hlezna dolů) mohou představovat veliký problém. Je to způsobeno anatomickým uspořádáním končetiny koně. Bezprostředně pod kůží se zde nacházejí životně důležité struktury jako klouby, kosti, šlachy a šlachové pochvy, velké cévy a nervy. Poranění v této oblasti se špatně hojí a má tendenci ke vzniku granulační tkáně, která bez adekvátního ošetření přerůstá z rány a zcela znemožní její zahojení. Proto by k těmto typům poranění měl být vždy co nejrychleji přivolán veterinární lékař.

Bohužel se občas stává, že chovatel, který se k poranění dostává jako první poskytne koni v dobré víře první pomoc, která může veterináři velmi znesnadnit další ošetření a zpomalit hojení. Jedná se zejména o aplikaci různých antibiotických či dezinfekčních roztoků, sprejů, zásypů a mastí, které znesnadňují případné šití rány a zpolmalují hojení. Pokud to charakter poranění dovolí, je vždy vhodná telefonická konzultace první pomoci s veterinářem.

Je až s podivem, jak závažné, život ohrožující poranění může kůň způsobit sám sobě v takřka ideálně vypadajícím boxe. Zde prezentovaný pacient je 5ti letá velkopolská klisna. Zranění metatarsu si způsobila ve večerních hodinách zaklíněním obou pánevních končetin ve dveřích boxu. Při neúspěšných pokusech o uvolnění končetin došlo ke vzniku rozsáhlé, tržně zhmožděné rány zasahující na kostní podklad. Kompletní sešití rány nebylo možné pro rozsáhlou ztrátu tkáně. Po částečné rekonstrukci byl na končetinu přiložen třívrstevný tlakový obvaz. Klisně byla naaplikována antibiotika, protitetanové sérum a nesteroidní antiflogistika (léky působící proti zánětu, otoku a bolesti). Rána byla zprvu ve 2 denních, později 3 denních intervalech převazována. Kvůli silnému zhmoždění tkání a narušení krevního zásobení nás čekalo několik komplikací při hojení (vznik kostního sekvestru-odloučení kousku kosti, který v ráně působí jako cizí těleso a brzdí hojení, nekróza společného natahovače prstu a bakteriální infekce rány). Všechna nekrotická tkáň musela být v rámci toalety rány odstraněna (oškrabání ostrou lžičkou, výplachy dezinfekčním roztokem) a z rány byly odebrány vzorky na laboratorní vyšetření, které prokázaly infekci Staphyloccocus aureus, který byl rezistentní na podávaná antibiotika. Antibiotická léčba byla upravena dle stanovení citlivosti.

Velikým plusem byla velmi klidná a přátelská povaha klisny, která dovolovala většinu ošetření bez problémů a bez jakékoli fixace. Vzhledem k tomu, že hojení trvalo cca 5 měsíců se personál ve stáji naučil jak ránu správně ošetřit a zavázat a kontrola veterinářem byla v posledním měsíci prováděna jednou týdně.

Trpělivost majitele se vyplatila, klisna se vrátila ke svému původnímu využití a nemá žádné následky.

Copyright © 2013 MVDr. Zuzana Plundrová, všechny texty a obrázky jsou osobním vlastnictvím a nemohou být kopírovány a dále publikovány bez našeho souhlasu.