Levostranná dislokace slezu

Slez 1

Chirurgické řešení levostranné dislokace slezu přístupem zprava s omentopexí

Slez 2
Slez 3
Slez 4

Vyšetřenní dislokovaného slezu a provedení dekomprese před repozicí

Slez 5

Dekomprese slezu vypuštěním plynu pomocí jehly s hadicí

Slez 6

Repozice slezu do fyziologické pozice tahem za omentum

Slez 7

Omentopexe (fixace opony do ventální komisury rány) - fixuje slez ve fyziologické pozici

Slez 8

Sutura operační rány

Dislokace slezu je onemocnění, kterým jsou postihována především klasická mléčná plemena skotu, a které má přímý vztah k užitkovosti. Lze ji rozdělit na levostrannou a pravostrannou, podle toho na kterou stranu se slez ze své fyziologické pozice posune. Levostranná dislokace slezu (LDS) je častější a vzniká především v prvních 4 týdnech po otelení.

Copyright © 2013 MVDr. Zuzana Plundrová, všechny texty a obrázky jsou osobním vlastnictvím a nemohou být kopírovány a dále publikovány bez našeho souhlasu.